Leadtech International Ltd đã hoàn thành đánh giá hoạt động 500 giờ đầu tiên của Pin nhiên liệu do chính chúng tôi sản xuất.

Chúng tôi là nhà sản xuất khuôn dập và các bộ phận đóng dấu xuất sắc trong 42 năm tại Đài Loan. Chúng tôi có công nghệ tuyệt vời để sản xuất các sản phẩm chất lượng và tiếp thị sản phẩm của chúng tôi trên toàn thế giới, đồng thời nhận được danh tiếng tốt từ khách hàng của chúng tôi.

Leadtech International Ltd đã hoàn thành đánh giá hoạt động 500 giờ đầu tiên của Pin nhiên liệu do chính chúng tôi sản xuất.

2020/11/27 LeadTech (LT)

Vào ngày 23 tháng 11 năm 2020, chúng tôi đã hoàn thành đánh giá hoạt động 500 giờ đầu tiên của Pin nhiên liệu với các tấm kim loại lưỡng cực do chính chúng tôi sản xuất. Sự giảm điện áp nhỏ hơn 5%. Và nó sẽ truyền cảm hứng cho chúng tôi để hướng tới một mục tiêu cao hơn là đánh giá pin nhiên liệu của chúng tôi trong 3.000 giờ và hơn thế nữa trong giai đoạn tiếp theo.

tóm tắt của bài kiểm tra 500 giờ

Thông cáo báo chí