LeadTech đã được Văn phòng Đầu tư Đài Loan (Bộ Kinh tế, ROC) chấp thuận đầu tư 90 triệu NTD cho dây chuyền sản xuất mới cho tấm pin lưỡng cực kim loại của Fuel Cell.

We are an excellent stamping dies and stamped parts manufacturer for 42 years in Taiwan. We have superb technology to produce quality products and market our products all over the world, while getting a good reputation from our customers.

LeadTech đã được Văn phòng Đầu tư Đài Loan (Bộ Kinh tế, ROC) chấp thuận đầu tư 90 triệu NTD cho dây chuyền sản xuất mới cho tấm pin lưỡng cực kim loại của Fuel Cell.

2020/02/27 LeadTech (LT)

LeadTech sẽ đầu tư 90 triệu NTD trong 2,5 năm tới để xây dựng dây chuyền sản xuất mới và nâng cấp dây chuyền cũ để triển khai khái niệm AI. Điều này sẽ mang lại khoảng 30 vị trí mới của nhân viên mới và cắt giảm đáng kể chi phí pin nhiên liệu.

The approved new form Invest Taiwan Office
Những sảm phẩm tương tự
  • Bipolar Metal Plate for Fuel Cell - Bipolar Metal Plate for Fuel Cell
    Bipolar Metal Plate for Fuel Cell

    Các tấm lưỡng cực là thành phần quan trọng của tế bào nhiên liệu màng trao đổi proton. Các tính chất cần thiết cho các tấm lưỡng cực là độ dẫn điện cao, chống ăn mòn cao, độ bền cơ học cao, tính không thấm khí cao, vật liệu nhẹ và chi phí thấp.   Chúng tôi sử dụng máy ép 400 Tấn để đục các bộ phận đã được dập và kích thước khuôn lên đến 600 x 2500mm.Press Release